Kvithamar skal utvikles til et grønt kompetansesenter

Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) angrer ikke på at kommunen kjøpte Kvithamar forsøksstasjon for 17 millioner kroner. Han har stor tro på at kommunen sammen med gode krefter skal klare å klekke ut gode løsninger for fremtidens landbruk.

Grønn utvikling: Stjørdal kommune betalte 17 millioner kroner for Kvithamar. Kommunen har engasjert konsulentfirmaet Proneo til å kartlegge hvordan forskningsstasjonen kan bli et kraftsenter for grønn næringsutvikling og landbruksteknologi 

Optimistisk: Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) i Stjørdal sier Kvithamar forsøksgård skal bli et kraftsenter for forskning, landbruk og miljø. I løpet av høsten regner han med at relevante aktører er på plass. 

Saken oppdateres.

Vigdenes står på tidligere uttalelser om at Kvithamar skal bli et kraftsenter for forskning, landbruk og miljø.

Stjørdal kommune har engasjert konsulentfirmaet Proneo til å kartlegge hvordan forskningsstasjonen på Kvithamar kan bli et kraftsenter for grønn næringsutvikling og landbruksteknologi i Midt-Norge. Proneo peker i den forbindelse på robotiserte fjøs, droner og autonome landbruksmaskiner i fremtidens landbruk.

Midt-Norge ligger allerede i dag i front med hensyn til landbruksteknologi, digitalsitering og mer klimavennlige løsninger. Bruk av ny teknologi og smarte dataløsninger kan ifølge Proneo gi bøndene løsningen på en grønnere, mer økonomisk og skånsom drift av jorda.

LES OGSÅ: Stjørdal kommune vil kjøpe Kvithamar forsøksstasjon

- Men vi trenger tålmodighet, dette er et langsiktig prosjekt. Løsningene på morgendagens landbruk kommer ikke over natten. Imidlertid regner jeg med at vi i løpet av høsten vil ha relevante aktører på plass på Kvithamar, sier Vigdenes.

Kan åpne for et AS

- Hvilke aktører sikter du til?

- Vi snakker om aktører innenfor de aktuelle områdene, men jeg kan i dag ikke oppgi navn.

- Hvordan skal eierskapet på Kvithamar organiseres? Skal eiendommen fortsatt være kommunal?

- Det er ikke sikkert det er en kommunal oppgave å drifte forsøksstasjonen. Jeg vil be rådmannen utrede det videre eierskapet. Kanskje skal forsøksstasjonen bli et AS og invitere aktører inn som medeiere? Vi forventer for øvrig at aktørene stiller med midler til driften.

En smart investering

- Hvilke planer har kommunen for Kvithamar?

- Den primære virksomheten skal være forskningsbasert. I tillegg åpner vi for at Kvithamar kan utvikle seg på andre områder, som f.eks. demonstrasjonsgård for maskinutstyr og gartnerivirksomhet.

LES OGSÅ: Travbane eller brød?

Ordføreren sier at dersom det mot formodning skulle vise seg vanskelig å drive forskningsstasjonen i kommunal regi, har det likevel vært en smart investering. Skattebetalerne skal ikke sitte igjen med regningen. Ivar Vigdenes tror ikke det skal bli noe problem å få solgt eiendommen om det skulle bli aktuelt.

- Men nå skal vi komme i gang, understreker han.

NIBIO la ned

Det var i 2017 at Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) besluttet å legge ned virksomheten på Kvithamar. Eiendommen ble lagt ut for salg på det åpne marked med en prisantydning på 12,5 millioner kroner. Den 215 dekar store eiendommen ligger sentralt rett nord for Stjørdal sentrum.

Proneos prosjektleder, Lars Strøm, sier at for Proneo har det vært et givende arbeid. Prosessen frem til nå har vært preget av engasjement og velvilje fra alle parter. – Trøndelag har et stort og kunnskapsrikt landbruksmiljø. Et kompetansesenter på Kvithamar vil kunne utgjøre en betydelig forskjell for konkurransekraften og næringslivet i regionen, sier Strøm.

LES OGSÅ: Offentlige tjenester trenger ikke ligge i byene

Også Norsk Landbruksrådgiving (NLR) deltar i prosjektet og er allerede etablert på Kvithamar. NLR med sine 60 ansatte i Trøndelag driver rådgivning, testing og feltforsøk for landbruket. De ser på Kvithamar som et strategisk sted for å etablere et forsknings- og teknologibasert testanlegg for landbruksteknologi.

Bønder og forskere

Kristen Bartnes, daglig leder i NLR, forteller at et kompetansesenter for grønn næring må skje i samarbeid med de gode kompetansemiljøene i Trøndelag og landet for øvrig. – Vi ønsker et samarbeid med bønder, maskinbransjen og sterke forskningsmiljøer som SINTEF, NTNU og Nord Universitet. Vi må bygge et fagmiljø som bidrar til å utvikle nødvendig landbruksteknologi og løse klimautfordringer, påpeker Bartnes.

LES OGSÅ: 400 jobber har forsvunnet fra Stjørdal

Forskningsstasjonen på Kvithamar har en lang historie. Virksomheten har pågått siden 1920-tallet. Kvithamar er representativ for jordarter og klimatiske forhold man finner i de store landbruksområdene i Trøndelag. Frem til 2016 ble gården drevet som testsenter for biologisk landbruksforskning, i regi av NIBIO.

Skal bli et kraftsenter

Ifølge Lars Strøm er Proneo i full gang med en mulighetsstudie som skal bringe prosjektet et skritt nærmere realisering.

- Målet er å etablere Kvithamar som et kraftsenter for grønn næringsutvikling og landbruksteknologi i Midt-Norge. Sammen med Stjørdal kommune ønsker vi å mobilisere næringsliv og aktører med denne type kompetanse til å delta i det videre arbeidet, understreker Strøm.

På forsiden nå