- Åpner for ulovlig bruk av hangaren på Lade

Eieren av Lade Arena påstår at reguleringsplanen for Lade ikke tillater detaljhandel innen sport og fritid, møbel og innbo, elektrohandel og byggevarer i flyhangaren i Haakon VIIs gate.

På vei inn: XXL, Power (tidligere Expert), Rusta og Jula skal i løpet av neste år flytte inn i hangaren på Lade. Tyskerne brukte bygget som verkstedhangar. 

DNB Livsforsikring hevder de ikke fikk nabovarsel om at hangaren på Lade skulle bygges om til detaljhandel.