Mange biler kjører ulovlig etter at ny miljøgate kom i Midtbyen

Adresseavisen stilte seg opp i Olav Tryggvasons gate og telte biler: 18 sjåfører kjørte ulovlig i løpet av fem minutter.

Kjører fremover: Her skal bilene kjøre ned til høyre, inn Jomfrugata, men ikke alle bryr seg om skiltingen. 

Mandag 16. juli ble Olav Tryggvasons gate i Midtbyen i Trondheim stengt for gjennomkjøring av biltrafikk. Bilene får påbudt kjøreretning mot Søndre gate eller Jomfrugata, mens syklister får egne sykkelfelt og fotgjengere bredere fortau.