Elvene uttørket

Ikke en eneste laks i Levangerelva

På denne tiden er det vanligvis høysesong for laksefiske i Levangerelva. Men i år har grunneier Torstein Dahlen ikke hørt om fangst av en eneste laks.

Leder av Levangerelva grunneierlag Torstein Dahlen kan gå tørrskodd over elva. Det er høyst uvanlig på disse tider. Ikke en eneste laks har gått opp i elva, i stedet står fisken i sjøen og venter på større vannføring. 

Det er unormale tilstander i de trønderske elvene. I øvre del av Gaula har det ikke blitt målt så lav vannstand siden måler ble satt opp i Eggafossen på 40-tallet.