Vil utvikle Norges mest attraktive fagarbeidere

To av tre ansatte i Verdal industriparken er fagarbeidere, noe som er unikt i norsk sammenheng.

i Verdal industripark er tettheten av fagarbeidere svært stor, mye takket være bevisst satsing på å øke kompetansen til den enkelte, sier Tore Svartås i Proneo. 

Verdal industripark er Norges tredje største og teller 165 bedrifter som til sammen sysselsetter 3 100 personer. I 2016 omsatte bedriftene for over 8,4 milliarder.