Mistenker mange nye myggarter i Norge

Forskere skal for første gang på 70 år gjøre en stor undersøkelse av myggarter i Norge, og de ber innbyggere og hyttefolk i Trøndelag om hjelp.

Ved siden av å samle inn mygg med felle, kan man også samle inn med glass, sier Sondre Dahle.  Foto: Sondre Dahle/Nina

- Fokuset er å undersøke artene og områdene som er dårlig kartlagt, sier biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (Nina).