Ny rulleskiløype i Granåsen skaper strid

Ombygging av eksisterende tursti til rulleskiløype mellom Granåsen og Sørem gård, irriterer flere ivrige markatravere. De frykter de blir fortrengt fra et viktig rekreasjonsområde.

Skiønske: Det vært et ønske fra skimiljøet å utvide traseen for rulleski i Granåsen. Samtidig legges det til rette for friluftsinteresser. 

- Vi vil ikke gå på asfalt når vi er på tur i marka. Når løpere på rulleski kommer i stor fart, kan lett farlige situasjoner oppstå, sier Ingrid Karlsen.