Partifelle Sivert Bjørnstad om Sandberg:

- Det var naivt av Per å ta med telefonen

Sivert Bjørnstad mener Per Sandberg aldri skulle tatt med seg sin tjenestetelefon til Iran. Men han tror heller ikke saken ville blitt så stor, om den ikke handlet om personen Per Sandberg.

Bahareh Letnes og Per Sandberg dro på ferie til hennes hjemland, Iran. 

Sivert Bjørnstad var toer bak Per Sandberg på stortingslista til Frp i Sør-Trøndelag i forrige stortingsperiode. Nå sitter ikke lenger Sandberg i nasjonalforsamlingen, men de to kjenner hverandre godt.