- Anmeld ulovlig boligbygging ved Hestsjøen

Medlemmer av bygningsrådet vil be rådmannen redegjøre for hvorfor det har tatt så lang tid å gjennomføre tvangstiltak overfor grunneieren ved Hestsjøen, som ulovlig har bygget om ei hytte til helårsbolig.

Frustrert: Kristin Jensen på eiendommen Utsikten ved Hestsjøen er oppgitt over en nabo som tar seg til rette på eiendommen hennes, ved bl.a. å sette opp radiomaster. Vedkommende er ilagt en tvangsmulkt på 1000 kroner dagen av Trondheim, kommune for ulovlig ombygging av hytte til helårsbolig. 

Kommunalråd Ingrid Skjøtskift (H) sier Trondheim kommune må vurdere politianmeldelse.