Fortviler over at Strandveiparken ikke blir fullført

To tredjedeler av Strandveiparken står ferdig, men naboer fortviler over at kommunen ikke bevilger midler til å fullføre resten.

NABO: Bjørn Lien bor rett overfor blikkskuret, og synes det er sjenerende for hele nabolaget.  Foto: Richard Sagen

Bjørn Lien er en av naboene som er frustrert over at Trondheim kommune ikke prioriterer å bygge ferdig nordre del av Strandveiparken på Lademoen. Området ble regulert til park i 2002, og Statens veivesen fullførte sin del av parken i 2014.