Bygger ut veien ved Sirkus shopping

Mot siste halvdel av uka starter Miljøpakken med et nytt prosjekt i Falkenborgvegen.

Det vil bli enveiskjørt og omkjøring i til sammen ca. fire og en halv uke på denne strekningen i høst.  Foto: Vegard Eggen

Dagens sykkelfelt skal bli erstattet med sykkelveg og fortau.