Sender flere tusen biler inn på skolevei

Miljøpakken skal bygge gang- og sykkelvei i Falkenborgveien for å bedre forholdene for myke trafikanter. I byggeperioden må flere tusen biler i døgnet kjøre gjennom boligområdene på Persaunet og Strindheim. – Håpløst, mener senterleder Trine Foosnæs ved Sirkus shopping.

Bilene må kjøre om Persaunveien, som er skolevei for barn i Strindheim skolekrets. Her fra Persauneveien sett mot Dronning Mauds Minne. 

- Jeg synes det er helt håpløst hvordan de har tenkt. Vi har prøvd å få dem til å forstå hva vi mener, men fortsatt blir buss viktigere enn skolebarna. Vi synes det er helt sprøtt, sier senterleder Trine Foosnæs ved Sirkus Shopping Trondheim til Adresseavisen.