Skolen vil redusere mobbing:

Rosenborg blir mobilfri skole

Foreldre ba skolen innføre mobilforbud. Nå må elevene levere inn mobilen til første time.

Baller og kortstokk: De har kjøpt inn mobilkofferter til mobiltelefonene og baller og kortstokker til elevene. Rektor Mette Winsnes Råberg håper det blir mer aktivitet i friminuttene når mobilen er borte. 

- Vi ønsker å unngå at elevene blir utsatt for ting som blir vanskelig å håndtere, sier Mette Winsnes Råberg, rektor ved Rosenborg ungdomsskole.