Ungdomsskolelærer vil at lærerne skal bli mer digitale:

Skjønner ikke hensikten med mobilforbud i skolen

Ungdomsskolelærer Simen Spurkland spiller gjerne «Fortnite» med sine elever.

Droppet tavla: Lærer Simen Spurkland har sluttet med tavleundervisning for lenge siden. Han sitter helst midt i klasserommet, sammen med elevene, når han underviser. 

- Er dere klar over hvor mye matematikk dere driver på med, spør jeg guttene når de spiller. – Hæ? svarer de. De aner ikke at de driver med relativt avansert matematikk.