Stadig flere mobilfrie skoler i Trondheim

Første skoledag kommer det ofte mange viktige beskjeder. Denne er det ingen tvil om at elevene får med seg.

Sverresborg ungdomsskole er en av flere Trondheimsskoler som ønsker å prøve ut en skolehverdag fri for forstyrrende underholdning og innadvendt mobilatferd. Bildet av rektor Bernt Johan Aune er fra en tidligere sak.  

«Ingen elever skal bruke mobilen sin så lenge de oppholder seg på skolen.»