Avslutter plastryddingen i havgapet - pengesekken er tom

Mausund feltstasjon har ikke mer penger igjen til å rydde plastavfall på øyene i Frøya. Derfor blir ryddeaksjonen avsluttet for i år.

Full pram: Dette er én av veldig mange prammer som har gått i skytteltrafikk med plastavfall i sommer. Seks søppelryddere har brukt seks timer på å fylle denne.   Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen

Det har gått en oransjekledd ryddehær på øyrekka utenfor Frøya denne sommeren. De har plukket søppel. Men nå pakker ryddemannskapene sammen for i år selv om det fortsatt er enorme mengder avfall igjen.