Fylkesordfører Tore O. Sandvik:

Ber om at biltrafikken flyttes vekk fra skoleveien

Fylkesordfører Tore O. Sandvik er bekymret for trafikksikkerheten til skolebarna etter at flere tusen biler må kjøre om Persaunveien i Trondheim. Han ber om en ny løsning.

Flere er kritisk til at trafikken nå blir omdrigert opp Persaunveien. Nå ønsker blant andre fylkesordfører Tore O. Sandvik å slippe bilene forbi sperringen og gjennom kollektivtraseen i øverste del av rundkjøringen ved Sirkus Shopping.   Foto: Morten Antonsen

Flere tusen personbiler må kjøre via Persaunveien i perioden med veiarbeid ved Sirkus Shopping på Strindheim. Senterleder Trine Foosnæs er bekymret for at trafikken sendes via en skolevei, og også rektor ved Strindheim skole mener at trafikkbelastningen blir stor.