Fylkespolitikere gir tommel opp for Reitan-selskaps store Midtby-planer

I Trondheim kommune har politikerne allerede overprøvd rådmannens råd om å si nei til den store utbyggingen. Nå har det samme skjedd i fylkeskommunen.

Høyden på planene har blitt en diskusjon, både i formannskapet i Trondheim tidligere i år og onsdag i fylkesutvalget. 

- Vi varsler nå Riksantikvaren om at politikerne ikke har fulgt den faglige tilrådningen vår. Det er prosedyren, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.