Vil stoppe laksefarm ved Asen fyr:

- Lokalpolitikere er uegnet til å ta ansvar for naturverdier

- Kommune- og fylkespolitikere er ikke egnet til å behandle saker der det står mellom naturverdier og næringsinteresser. Når naturverdier skal hensyntas, bør ansvaret ligge hos Fylkesmannen.

Marine Harvest har allerede etablert seg med stort oppdrattsanlegg utenfor Lysøysund. Nå søker de om et nytt anlegg i nærheten, nord for Asen fyr.  Foto: Knut Hellesvik

Det sier Tommy Reinås, gruppeleder for MDG i Trøndelag.