Her skiltes trafikk fra Trondheim til Oslo rett frem. Veien til venstre er kortere, raskere og billigere

Statens vegvesen vil «gjøre det enkelt for trafikantene». - Mismatch, sier Organisasjonen Bedre Veier, som vil ha firefelts motorvei igjennom Østerdalen.

Ulsbergkrysset: Svinger du til venstre fremfor å fortsette rett frem kommer du deg raskere og billigere til Oslo enn om du kjører rett frem.   Foto: Martin Andersen

Har du vært på biltur til Oslo? Da har du trolig passert veikrysset på Ulsberg i Rennebu. Der skiltes trafikk til Oslo rett frem, mens trafikk til Elverum og Tynset skiltes til venstre.