Unikt bilde:

Fulgte ulvesporene i Gauldalen - fant flere døde sauer

Søndag kveld tikket dette bildet av en ulv inn til en sauebonde i Singsås. Mandag ble rovdyret sett av en av postene til skadefellingslaget.

Bildet er tatt klokken 17.43 søndag av et viltkamera som var satt opp ved et sauekadaver.  Foto: Einar Svardal/viltkamera

Bjørn har voldt stor skade i saueflokkene i Midtre Gauldal og Holtålen i hele sommer. Nå har også ulven begynt å forsyne seg.