Holdeplassene for metrobuss bygges for lave

Metrobussholdeplassene i Trondheim bygges med for lave plattformer i forhold til gulvhøyden på metrobussene. Planleggingsfeilen, som bryter nasjonale krav til universell utforming, rammer bevegelseshemmede busspassasjerer.

Amir Hashani er avhengig av rullator. Han og andre med nedsatt funksjonsevne, må belage seg på å fortsatt måtte be om hjelp for å komme seg av og på bussen når metrobussen kommer i drift. 

- Vent! Jeg skal av. Kan jeg få hjelp?