En tredjedel av elevene i Norge strever:

- Styrk skole og samarbeid

- Man trenger ikke å omorganisere noe som helst, sier professor Peder Haug, om fremtidens tilbud til barn som trenger spesialpedagogisk oppfølging.

Prøv ut: - Jeg er ikke overbevist om at løsningen Nordahl-utvalget foreslår vil fungere. Det jeg er sikker på, er at konklusjonen i rapporten ikke er kvalitetssikret ennå, sier Peder Haug, professor ved Høgskulen i Volda. 

15 – 25 prosent av alle barn har behov for tilrettelagt pedagogisk undervisning og et mindretall får det.