Moser-miljøet får ros etter nytt funn

Både politikere og fagfolk mener den siste oppdagelsen er løfterik. - Det er på et vis en essensiell brikke, sier professor.

Edvard Moser fortalte om oppdagelsen av tidssansen for opplevelser og minner om bord på luksusskipet «The World» i Trondheim onsdag.  Foto: Håvard Jensen

Det var onsdag nyheten slapp om at Moser-miljøet ved Kavliinstituttet har funnet tidssansen for opplevelser og minner. Funnet knyttes opp mot arbeidet med å forstå sykdommen alzheimer.