Kommunerevisjonen med tydelig konklusjon:

Rune Olsø brøt kommunens etiske retningslinjer

Rune Olsø har brutt kommunens etiske retningslinjer på flere punkter, viser kommunerevisjonens undersøkelse.

Kommunrevisjonen er svært kritisk til Rune Olsøs opptreden i Kystad-saken. 

Avgått gruppeleder, Geir Waage, har brutt det etiske regelverket og habilitetsreglene, konkluderer revisjonen i den 77 sider lange rapporten.