Sykehjemslege sa opp på dagen:

- Situasjonen ved sykehjemmet var kaotisk

Sykehjemslegen ved Munkvoll helse- og velferdssenter har sagt opp sin stilling etter at en sykehjemspasient fikk svært høye doser beroligende medisiner. – Forholdene ved sykehjemmet var uforsvarlige, sier legen.

Vanskelig periode: Trondheim kommunen skriver i et svar til Fylkesmannen at Munkvoll helse- og velferdssenter har vært gjennom en vanskelig periode med økende fravær, langtidssykefravær og høy turnover av personell. I tillegg har det vært svært vanskelig å rekruttere kompetent personell, enheten har hatt lav sykepleierdekning og omfattende bruk av vikarbyrå. 

Fylkesmannen har opprettet tilsynssak mot Trondheim kommune etter at Torbjørg Pedersen (92) ble medisinert med langt høyere doser beroligende enn det som er anbefalt. 92-åringen døde på sykehjemmet i mars.