Ny forskning: Foreldre fra lave sosiale klasser opplever barnevernet mer krenkende

Ny NTNU-forskning viser klar sammenheng mellom sosial klasse og opplevelse av å bli anerkjent. - Vi må spørre oss om vi møter noen med mer fordommer enn andre, sier barnevernsansatte i Trondheim.

Ansatte i det kommunale barnevernet i Trondheim, Grete Bartnes (t.h.) og May Elisabeth Lund (i midten), i samtale med NTNU-forsker Bente Kojan. 

Foreldre som står uten jobb eller har såkalte arbeiderklasseyrker opplever selv betydelig mindre anerkjennelse enn andre foreldre i møte med barnevernet.