Stein fra milliardtunnelen kan bli til ny havn i Stjørdal

- Dette er ingen omkamp om logistikknutepunktet, understreker stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp).

Ser nye muligheter. Fra v. grunneier Jon Petter Hernes, Johan Arnt Vatnan fra Nye Veier, stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp), Jørund Gullikstad fra Nye Veier og JOn Utus fra Stjørdals næringsforum. Her på dagens Langstein havn.  Foto: Frank Cadamarteri

Planen er å bruke inntil en million kubikkmeter stein fra den planlagte E6-tunnelen gjennom Forbordsfjellet til en ny stor utfylling ved dagens Langstein havn.