Trusler og påstander om vold i Trondheimsskole

Tirsdag oppsto en voldssituasjon ved en skole i Trondheim. Saken har medført ekstra oppfølging fra politi og støtteinstanser.

Enkeltepisode: - Vi har for mange enkeltepisoder i flere skoler i alle bydeler til enhver tid, dessverre, sier kommunaldirektør Camilla Trud Nereid. 

En elev skal, ifølge skolen, ha opptrådt truende og ha fremsatt trusler mot skolen og enkeltansatte ved skolen.