Måsøval godtar ikke bota etter luseangrep

Måsøval Fiskeoppdrett AS godtar ikke bota de fikk på fem millioner kroner. Nå skal saken opp for Fosen tingrett.

Luseangrep: Dette bildet fra Langskjæra (drevet av Lerøy Midt) viser at lusa hadde beitet helt ned på hodebeinet til laksen.   Foto: Mattilsynet

To oppdrettsselskaper klarte ikke å håndtere store mengder lakselus i sjøen utenfor Frøya sommeren og høsten 2016. Konsekvensen ble omfattende skader på oppdrettslaks.