Vanlige biler får én bomøkning. Elbiler får to

Mens fossilbiler må tåle én bomøkning i mars 2019, får elbilistene en ny bomøkning allerede i 2020. Da blir prisen i rushtrafikken 15 kroner i begge retninger.

Mange reagerer på økte bompenger i Oslo. Torsdag kveld aksjonerte nærmere 150 bilister i hovedstaden.  Foto: Stein Bjørge

1. mars 2019 får Oslo 53 nye bomstasjoner, noe som betyr at flere må betale mer i bompenger. Fra samme dag må også elbiler betale for å kjøre gjennom bomringen. Prisen for elbiler gjennom dagens bomstasjoner blir fem kroner i hver retning. I rushtrafikken blir det ti kroner, skriver Aftenposten.no.