Krever nettoverføring av alle politiske møter

Flere politikere ser at deler av den politiske debatten aldri kommer til allmennheten. Nå vil de at alle politiske møter sendes og lagres på nett.

Formannskapet er i dag ikke tilgjengelig på nett. Det ønsker flere politikere slutt på.   Foto: Arkivbilde: Morten Antonsen

I dag er det kun bystyremøtene i Trondheim som overføres på nett, og gjøres tilgjengelig for alle byens innbyggere i ettertid. Nå vil flere politikere – med Høyres Rolf Jarle Brøske i front – at det også skjer med alle komitémøter, bygningsråd og formannskap.