Trondheim tar imot flere flyktninger

Frp kritiske til at Trondheim sier ja til å øke bosetting av antall flyktninger fra 167 til 200.

Elin Marie Andreassen (Frp)  Foto: Mariann Dybdahl, Elin Marie Andreassen

I en hastesak til formannskapet tirsdag vedtok politikerne å si ja til å bosette 33 ekstra flyktninger, derav 11 mindreårige, i år. Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som har bedt kommunen om dette, og rådmannen mener kommunen både har kompetanse og kapasitet til å si ja.