Trafikk-kaos ved Sirkus shopping:

- Bilistene stoppet opp, kjørte i feil fil og det oppsto nestenulykker

Bilistene har vanskeligheter med å takle de endrede kjøremønstrene ved Sirkus shopping. - Folk kjørte i feil kjøreretning og gjennom sperringer, sier Ida Melhuus ved Sirkus shopping.

Bilistene har hatt vanskelig for å skjønne det nye kjøremønsteret ved Sirkus Shopping når det bygges ny sykkelvei og fortau ved kjøpesenteret. Kjøremønsteret ved senteret er endret mens byggingen pågår, og i rushtiden mandag forløp det ikke problemfritt.