Hektisk innspurt for motorveiutbygginga sør for Trondheim:

Stenger E6 for trafikk en hel helg i november

Statens vegvesen varsler en rekke større og mindre trafikkomlegginger langs nye E6 Trondheim - Melhus i tiden før jul.

MOTORVEI PÅ VEI: Når E6 Trondheim - Melhus står klar i 2019 blir veien skiltet som fullverdig «motorveg». Ingen trønderske veier er per i dag gode nok til å bli klassifisert i denne veiklassen.  Foto: Statens vegvesen

I 2019 får du kjøre på Trøndelags første veistrekning med tresifret fartsgrense. Da åpner nemlig ny, firefelts E6 mellom Trondheim og Melhus.