Kartla de involvertes psykiske helse

Alle de fire unge mennene er psykologisk kartlagt. Kommunen har ikke gjennomgått rapportene ennå.

Rådmann Morten Wolden og kommunaldirektør Camilla Trud Nereid rett før orienteringen til politikerne i tirsdagens formannskap.  

- De fire unge mennene har kommet til Norge på ulike tidspunkt i løpet av tre siste år, sier kommunaldirektør Camilla T. Nereid.