Kampen om campus:

Nå blir det nybygg ved Samfundet

Studentersamfundet får millioner til rassikring av Nidelva. Dermed er det klart for store nybygg bak det runde huset.

Her kommer steinfyllingen: Fra Elgeseter bru til Nidelven terasse som ligger til venstre for bildekanten, er det tenkt en 250 meter lang og åtte til ti meter bred fylling.  Foto: Terje Svaan

NTNU har bevilget 7,5 millioner kroner til å rassikre elva ved Studentersamfundet. Det utløser like mye penger fra kommunen.