Kampen om campus:

Nå blir det nybygg ved Samfundet

Studentersamfundet får millioner til rassikring av Nidelva. Dermed er det klart for store nybygg bak det runde huset.

Her kommer steinfyllingen: Fra Elgeseter bru til Nidelven terasse som ligger til venstre for bildekanten, er det tenkt en 250 meter lang og åtte til ti meter bred fylling. 

NTNU har bevilget 7,5 millioner kroner til å rassikre elva ved Studentersamfundet. Det utløser like mye penger fra kommunen.