NTNU og kommunen finansierer rassikring av Nidelva:

- Strålende nytt for byen

Politikerne jubler etter at NTNU har bevilget penger til rassikring av Nidelva. Ordfører Ottervik kaller det et kinderegg. Vinn-vinn-vinn, sier Høyres Berit Tiller.

Fengselstomta: Vollan fengsel ble revet i 1972. Etter det har den nærmeste naboen til Studentersamfundet vært parkeringsplass. Nå kan det gi plass til nybygg for Samfundet og universitetsbygg for NTNU.  Foto: Christine Schefte

Da alle andre hadde gitt opp å bygge på fengselstomta bak Samfundet, fortsatte studentene. Det er det mange som gleder seg over i dag. Nå er det klart at NTNU og Trondheim kommune deler på regningen for å få rassikret Nidelva ved Samfundet. Slik blir det mulig både for Studentersamfundet og NTNU å bygge på tomta. Kvikkleire i grunnen har tidligere gjort det uforsvarlig å bygge på området.