Høyesterett opphever kamskjell-dom – nederlag for Arbeidstilsynet

Lagmannsrettens dom oppheves. Det betyr at en daglig leder fra Frøya likevel frifinnes for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.

Ambulansebåt var allerede på stedet da redningsskøyta kom den dagen Krasimir Krastev (56) døde. 

Kamskjelldykker Krasimir Krastev (56) døde på jobb i 2014, og aktor mente at daglig leder burde dømmes til fem måneder i fengsel. Mannen var daglig leder også ved to tidligere dødsfall ved samme båt.