Ordfører beklager upresis ordbruk rundt enslige mindreårige

En uttalelse Rita Ottervik (Ap) kom med, har skapt uklarhet rundt hvilken status den siktede etter dobbeltdrapet har.

Rita Ottervik (t.v.) holdt pressekonferanse blant annet sammen med kommunaldirektør Camilla Trud Nereid (i midten) og enhetsleder for Omsorgsenheten, Annika Björnström. 

Den antatte gjerningsmannen har hatt en usikkerhet hengende over seg, blant annet fordi han ikke har permanent oppholdstillatelse i Norge.