Norge kvitter seg med F-16. USA skal fly sine til 2048

Amerikanerne pøser inn milliarder for å holde F-16 i lufta fram til 2048. Men norske F-16-fly er for gamle og for dårlige, ifølge Forsvaret.

Etter planen skal Luftforsvaret operere både F-16 (til h). og F-35 (til v.) de nærmeste årene. Etter 2021 overtar F-35 stadig flere oppgaver. Bildet er tatt da de første nye kampflyene landet på Ørland flystasjon i november i fjor.  Foto: Arne Flaaten

ØRLAND: Fredag lander tre nye kampfly av typen F-35A på Ørland flystasjon. Det er enda et skritt på veien mot utfasingen av F-16 som Luftforsvarets viktigste våpenbærer. Fram til 2021 overtar F35 oppgavene de gamle flyene har i dag. I 2022 skal Luftforsvaret parkere F-16-flyene for godt.