Vil vurdere å gjøre Gråkallbanen førerløs

Hovedutvalget for transport i Trøndelag vil at fylkestinget går inn for å utrede om Gråkallbanen skal bli førerløs i fremtiden.

Gråkallbanen: Fylkesrådmannen mener trikkeruta fra St. Olavs gate til Lian kan være et velegnet laboratorium for utvikling av skinnegående transport uten fører. 

Politikerne i hovedutvalget for transport sa torsdag ja til fylkesrådmannens innstilling til plan for konkurranseutsetting av Gråkallbanen. Der foreslås det at fylkestinget vedtar å be om en vurdering av om Gråkallbanen skal bli førerløs. Saken skal behandles i fylkestinget 3. og 4. oktober.