Går glipp av over 430 000 kroner fordi barnehagen har prioritert bemanning

- Det oppleves urettferdig, og som en straff fordi vi er flinke

Ved Berg barnehage i Trondheim er det 0,1 barn «for lite» per voksen til å få over 430 000 kroner.

Siden 1978 har Lisbeth Juul Helliksen vært en del av Berg barnehage. Bemanning har vært høyt prioritert, og derfor får ikke den private barnehagen ekstratillskudd til bemanning. Her er hun sammen med Ellinor Sundset (som leser fra "Den lille larven aldrimett") og barna Ulrik, Tarjei og Johanna.  Foto: Terje Svaan

– Det føles som en straff for at vi har gjort en god jobb, sier styrer.