Justisdepartementet:

- Det stemmer ikke at siktedes status er uavklart

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) mener Norge må fortsette å gi såkalt opphold med begrensninger, slik som blant annet den siktede i dobbeltdrapssaken har.

Politiet gjorde tekniske undersøkelser etter at siktede ble skutt av politiet. Nå går den politiske debatten om bruk av oppholdstillatelser med begrensninger. 

- Jeg tror alle er enige om at vi ikke kan gi permanent opphold til personer vi ikke vet hvem er, skriver Frp-politikeren.