Mister 280 millioner – må nedbemanne 160 årsverk i kommunen

Det største inntektstapet for Trondheim kommune de neste fire årene kommer fordi færre flyktninger skal bosettes.

Tidligere bosatte Trondheim kommune opp mot 700 flyktninger i ett enkeltår. Nå bosettes 200-300. Dermed må antallet ansatte kuttes, blant annet her på det nye bygget på Sorgenfri. 

Utfordringen blir å kutte raskt nok: Pengene fra staten følger antallet flyktninger, og antallet flyktninger stuper. Opprustingen etter de store asylankomstene i 2015 og 2016, må nå bygges ned. Så å si alle norske kommuner står i denne utfordringen.