Kirkens Bymisjon bekymret for enslige mindreårige:

- De vet ikke hvor de skal bo

Til sammen 30 enslige mindreårige flyktninger må ut av fire døgnbemannede hjem.- Flere av dem trenger fortsatt et botilbud med stor grad av omsorg, sier Inga Rasmussen i Kirkens Bymisjon.

Føre var: Gunnhild Holten og Inga Rasmussen beskriver de enslige mindreårige som ressurssterke med vilje og lyst til å klare seg selv. De understreker at det er god samfunnsøkonomi i å gi dem en best mulig start. - Det er mange som kommer fra våre bofellesskap som det går mer enn godt med etter tiden hos oss. Men de trenger ekstra hjelp og innsats fra voksne for å gi dem en trygg plattform og god overgang til selvstendighet. 

Seks enslige mindreårige flyktninger i Kirkens Bymisjon sin omsorg fikk i vinter beskjed om at hjemmet deres skulle legges ned fra nyttår.