Statsbudsjettet 2019:

NTNU: Det haster å få penger til nybygg her

NTNU har ett stort ønske for statsbudsjettet 2019. Det er penger til nybygg i Elgeseter gate 10.

Elgeseter gate 10: Dette nedslitte kontorbygget ligger mellom innkjørselen til Øya og en bensinstasjon. Her har NTNU store planer om et signalbygg som kan fungere som inngangxsporten til øya. Dekanene Marit Reitan (SU-fakultetet) og Björn Gustafsson (medisin og helsevitenskap) mener det er helt nødvendig med penger for å rive og bygge nytt her.  Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen

I dag holder 2000 studenter i helse- og sosialfag til i et gammelt kontorbygg etter Direktoratet for naturforvaltning på Tunga i Trondheim.