Nest våteste september siden 1895

Deler av Trøndelag registrerte sist måned den nest våteste september på 123 år.

Mange trøndere tok tilflukt under paraplyen i september.   Foto: Christine Schefte

Med unntak av seks målestasjoner i indre strøk lengst sør i landsdelen, fikk samtlige målestasjoner over normal septembernedbør.