Effektiviseringsreform virker mot sin hensikt for Frostating lagmannsrett

En tiltalt i en straffesak må sitte fem måneder lenger i varetekt i Trondheim som følge av dommermangel. Årsaken er regjeringens effektiviseringsreform, sier førstelagmann.

Egentlig var saken berammet i Frostating lagmannsrett i august. Nå vil den ikke bli behandlet før i januar, opplyser førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo.