Mens Bergen, Oslo og Stavanger drar inn milliardbeløp til bane:

Fem millioner kroner til metrobussene over statsbudsjettet

Mens de andre storbyene henter nesten 1,5 milliarder til kollektivprosjekter, får Trondheim fem millioner kroner bevilget over statsbudsjettet til metrobussene.

Ola Elvestuen skryter av nær en dobling av direkte statlige tilskudd til kollektivtrafikken. Neste år går nesten alt til Bergen, Oslo og Stavanger. 

Adresseavisen har fått tilgang på hva som bevilges over statsbudsjettet av kollektivtrafikkmidler til Trondheim. Til avisen skriver Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) om budsjettlekkasjen at det vil bli stor vekst i bevilgningene til kollektivtrafikk i statsbudsjettet for 2019.